Menu
Obec Zbyňov
ObecZbyňov
rozšírené vyhľadávanie

Hlavná kontrolórka obce

Alena Uríková 

 

Hlavná kontrolórka obce

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí na šesť rokov obecné zastupiteľstvo a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí.
 2. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
 3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 4. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe 
 5. Hlavný kontrolór najmä :
 1. Vykonáva kontrolu :
 • Nakladania s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • Účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade 
 • Príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce
 • Hospodárenie s finančnými zdrojmi obce   
 • Čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • Správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých fondov a dotácií
 • Plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • Plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( napr. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite ).
 1. Preveruje :
 • Tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • Opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia miestnych daní  a poplatkov v obci
 • Možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 1. Predkladá :
 • Výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • Obecnému zastupiteľstvu najme jedenkrát ročne správu o výsledkoch kontroly
 • Obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
 1. Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 5 úzko spolupracuje s obecným úradom.
 2. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 3. Hlavný kontrolór je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 4. Hlavného kontrolóra do funkcia volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva , nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Facebook obce Zbyňov

Obecný Facebook

Farnosť Jasenové

Farnosť Jasenové

OOCR Rajecká dolina

OOCR Rajecká dolina

Mapový portál

Mapový portál

Zberný dvor Rajec

Zberný dvor Rajec

Triedenie odpadu

Natur - Pack

MAS Rajecká dolina

MAS Rajecká dolina

Región Rajecká dolina

Región Rajecká dolina

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý dážď 24 °C 14 °C
nedeľa 23. 6. polojasno 24/13 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 23/12 °C
utorok 25. 6. takmer jasno 26/11 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 22.6.2024, 7:37:46

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kde nás nájdete?