Obec Zbyňov
ObecZbyňov
rozšírené vyhľadávanie

Hlavná kontrolórka obce

Alena Uríková 

 

Hlavná kontrolórka obce

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí na šesť rokov obecné zastupiteľstvo a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí.
 2. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
 3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 4. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe 
 5. Hlavný kontrolór najmä :
 1. Vykonáva kontrolu :
 • Nakladania s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • Účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade 
 • Príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce
 • Hospodárenie s finančnými zdrojmi obce   
 • Čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • Správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých fondov a dotácií
 • Plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • Plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi ( napr. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite ).
 1. Preveruje :
 • Tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • Opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia miestnych daní  a poplatkov v obci
 • Možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 1. Predkladá :
 • Výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • Obecnému zastupiteľstvu najme jedenkrát ročne správu o výsledkoch kontroly
 • Obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
 1. Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 5 úzko spolupracuje s obecným úradom.
 2. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 3. Hlavný kontrolór je povinný vykonávať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 4. Hlavného kontrolóra do funkcia volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva , nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30
31 1 2 3 4 5 6

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Facebook

Obecný FacebookObecný Facebook

Aktuálne počasie

dnes, sobota 29. 1. 2022
sneženie 0 °C -9 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 3/-1 °C
pondelok 31. 1. sneženie 0/-4 °C
utorok 1. 2. slabé sneženie 0/-6 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 29.1.2022, 7:56:18

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kde nás nájdete?