Obec Zbyňov
ObecZbyňov
rozšírené vyhľadávanie

Materská škola

Zobrazeno 1-30 z 51

Marec - mesiac knihy

Dátum: 25. 2. 2021

Pri príležitosti mesiaca knihy
- chceme deťom priblížiť knihu a rozprávky (pokračovanie v prílohe )

Jedálny lístok v Materskej škole na tento týždeň

Dátum: 24. 2. 2021

V prílohe si môžete pozrieť jedálny lístok na celý týždeň

Oznam pre rodičov

Dátum: 23. 2. 2021

Oznamujeme Vám, že vyberáme poplatok za hračky na druhý polrok. Keďže v mesiaci január bola materská škola zatvorená, poplatok za január sa presúva na február. Platiť budete za marec, apríl, máj, jún. 8€ t.j. 2€ za mesiac.
Deti v triede Usilovné vevričky si prinesú papierové vreckovky.

2% pre našu MŠ

Dátum: 23. 2. 2021

Milí rodičia!
Ak by ste chceli darovať našej materskej škole 2% z dane, v prílohe nájdete tlačivo.
Finančné prostriedky použijeme na nákup hračiek, učebných pomôcok, preliezok na školský dvor.... Ďakujeme

#

Na vychádzke

Dátum: 19. 2. 2021

Pozorovali sme okolie aj malých zajačikov

#

Naše práce

Dátum: 19. 2. 2021

Výtvory z našich násteniek

#

V našej materskej škole

Dátum: 19. 2. 2021

Takto sa my v škôlke hráme

#

Hry v snehu

Dátum: 19. 2. 2021

Aj keď sa už sneh pomaly topí, využili sme ho ešte na stavanie snehuliakov

#

Karneval v MŠ

Dátum: 16. 2. 2021

Aj v materskej škole sme fašiangovali

#

Veselé hríbiky na telesnej výchove

Dátum: 12. 2. 2021

Takto cvičia deti v malej triede. Lezenie, plazenie, podliezanie

#

Klzákovačka

Dátum: 12. 2. 2021

Konečne sme sa vyšantili v snehu

Jarné prázdniny

Dátum: 11. 2. 2021

Oznamujeme rodičom, že materská škola bude fungovať počas jarných prázdnin v normálnom režime. Je potrebné, aby rodičia dodržiavali opatrenia a preukazovali sa negatívnym testom na Covid 19 a do materskej školy nevodili choré deti.
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti je v prílohe
.


Otvorenie materskej školy - oznam pre rodičov

Dátum: 4. 2. 2021

Od 8. 2. 2021 bude materská škola fungovať v štandardnom režime.

Podľa nariadenia vlády SR musia rodičia dodržiavať tieto opatrenia:
- vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (v prílohe),
- pri vstupe do MŠ sa rodič musí preukázať negatívnym
testom ( nie starším ako sedem dní ),
- do MŠ môže vstupovať iba jeden rodič,
- je potrebné dodržiavať odstupy na chodbách,
- do šatne sa môže vstupovať len po jednom,
- dieťa si pred vstupom do triedy umyje ruky v umyvárke,
- do MŠ prichádza zdravé,
- v skrinke má dieťa dve rúška,
- pri príchode sa meria teplota,

Žiadame Vás, aby ste dané opatrenia dodržiavali.

Vážení rodičia!

Dátum: 1. 2. 2021

Tento týždeň máte možnosť nahlásiť svoje dieťa na pobyt
v materskej škole v dňoch od 8. 2. do 12. 2. 2021.
Urobte tak do štvrtka do 12:00 hodiny.
Do MŠ môžu nastúpiť deti, ktorých:
- obidvaja rodičia predložia potvrdenia,
že pracujú v kritickej infraštruktúre,
- predložia potvrdenia, že ich zamestnávateľ si vyžaduje
ich prítomnosť na pracovisku
( nemôžu vykonávať prácu z domu),
- rodičia preukážu potvrdenie o negatívnom Covid teste
- dieťa privedú do MŠ zdravé, bez soplíkov a kašľa,

Prihlásené deti v tom týždni - nebude možné odhlasovať
zo stravy. Počas týždňa sa prijímať deti do MŠ nebudú.

V obchode

Dátum: 1. 2. 2021

Milé deti!
Téma na tento týždeň je: V obchode

V prílohe posielame pracovné listy - grafomotorika
( obtiahnúť bodky ceruzkou, obrázok vyfarbiť )

Posledný pracovný list puzzle - obrázok vyfarbiť, vystrihnúť, nalepiť na farebný papier, alebo novinový papier.
Hotový obrázok si podpíš a vhoď ho do schránky
na Obecný úrad.

Za peknú prácu si zaslúžiš odmenu.

Veríme, že prežívate krásne zimné dni.

Výzva Slovenskej komory učiteľov na dodržiavanie platných predpisov

Dátum: 31. 1. 2021

https://sku.sk/vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-na-dodrziavanie-platnych-vyhlasok-a-metodiky-covid-automat-pri-znovuotvoreni-skol-a-skolskych-zariadeni/

Vážení rodičia!

Dátum: 30. 1. 2021

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali súčasnú situáciu ohľadom fungovania prevádzky materskej školy.
My sa riadime pokynmi vlády SR a zriaďovateľa.
Všetky informácie Vám poskytujeme včas na stránke obce
a stránke materskej školy.
Zároveň Vás prosíme, aby ste neriešili otázky
otvorenia a zatvorenia materskej školy v čase osobného voľna zamestnancov materskej školy a maily posielali na mailovú adresu počas pracovných dní.
Tento týždeň čakáme na vyjadrenie ministra školstva
a ministra zdravotníctva, aby sme sa vedeli zariadiť
na ďalšie dni.

#

Oznam pre rodičov

Dátum: 29. 1. 2021

Oznamujeme rodičom, že materská škola bude v dňoch
od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 naďalej zatvorená
z toho dôvodu, že sa prihlásil nízky počet detí.

Ďakujeme za pochopenie.
Ďalšie informácie ohľadom otvorenia materskej školy poskytneme na stránke OÚ do konca budúceho týždňa.

V krajine snehu a ľadu

Dátum: 25. 1. 2021

V tomto týždni sa oboznamujeme v materskej škole so zimou, snehom, ľadom. Klikni na nadpis.

V prílohe posielame deťom pracovné listy, básničky, hádanky, počítanie, hlavolamy o zime.

Veríme, že sa už čoskoro uvidíme.

Oznam pre rodičov

Dátum: 24. 1. 2021

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie Covid 19 a nízkeho počtu prihlásených detí na tento týždeň, bude materská škola
v dňoch od 25.1. do 29. 1. 2021 naďalej zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie.
Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa do materskej školy od 1. 2. 2021, môžete tak urobiť do 28. 1. 2021.
Pokyny na ďaší týždeň dostanete ku koncu týždňa.

Polročná správa

Dátum: 22. 1. 2021

K 2.9. 2020 nastúpilo do materskej školy 36 detí, kde sa naplnila kapacita tried. V triede Veselé hríbiky je 8 chlapcov a 10 dievčat. V triede Usilovné veveričky je 12 chlapcov a 6 dievčat. Do Základnej školy pôjde 14 detí. Školský rok sa začal pod vedením novej pani riaditeľky, ktorá k svojej práci pristupuje zodpovedne a poctivo, aj napriek svojmu voľnému času.Na pracovisku pracujú štyria pedagogickí zamestnanci a traja nepedagogickí. Materská škola nemá právnu subjektivitu, preto patrí pod obec Zbyňov. Nikto nemôže za to, aká je situácia a neustále obmedzenia, preto to musíme prijať tak, ako to je, lebo nikto z nás to nezmení. Prevádzka materskej školy fungovala nepretržite, iba s malou chorobnosťou detí. Deti sa fotili, prišiel Mikuláš, zúčastnili sa divadelného predstavenia
s vianočnou tématikou, každý týždeň sa oboznamovali s novou témou, ku ktorej mali pripravené obrázky, pracovné listy, básničky, hry, aktivity, tvorili z odpadového materiálu.

A teraz z pohľadu, čo si rodičia myslia o nás:
rodičia si myslia, že sa deti v materskej škole iba hrajú. Nie je to tak, aj my máme svoj denný režim. Učitelia deti vzdelávajú hravou formou a vychovávajú. Úlohou rodičov je takisto deti vychovávať. Učiteľka si odučí a má pokoj? Nemá - ak pristupuje k svojej práci zodpovedne, musí sa na ďalší deň pripraviť ( príprava pomôcok, písanie príprav...) Ak si niekto myslí, že lúsknutím prsta sa všetko urobí samo?
Práca s deťmi je veľmi krásna, ale aj namáhavá. Deti berieme akoby boli naše, musíme mať oči akoby aj na chrbte.


A teraz z pohľadu učiteľa:
naučte sa akceptovať vzťah učiteľ - rodič, učiteľ - dieťa. Príjmite všetko, čo Vám povieme,nehnevajte sa,keď Vám hovoríme pravdu. Ak máte pocit, že dostávate málo informácií, čítajte oznamy a pozerajte stránku MŠ ( oznamy sa snažíme dávať v predstihu). Skúste pridať ruku k dielu a pomáhať materskej škole, ak niečo chcete darovať, nepýtajte to späť.
Užívajte si svoje deti pokiaľ sú malé a kým sú s vami.

Informácia o nástupe do MŠ

Dátum: 20. 1. 2021

Informácia o nástupe do MŠ

Zvieratká v zime

Dátum: 18. 1. 2021

MILÉ DETI A RODIČIA!
Keďže sme aj tento týždeň doma, v súbore Vám posielam úlohy.(klikni na nadpis)
Tento týždeň máme v materskej škole tému:
ZVIERATKÁ V ZIME.
V súbore máte pracovné listy,
pexeso - ( vyfarbi, vystrihni, nalep na papier),
básničku - môžete sa naučiť,
pesničku - Kukulienka,
makety na nápady - urob si doma.
Keď sa vyberiete na dvor, môžete nakŕmiť vtáčiky vo vtáčich búdkach (určite doma máte),
pozorovať stopy zvierat na vychádzke, krmelce,....
Na YOU TO BE si môžete pozrieť rozprávky na pokračovanie -
V CHALÚPKE A ZA CHALÚPKOU:)

Veríme, že sa Vám bude dariť a užijete si pekný týždeň.

AK by ste sa náhodou nudili, môžet sa zapojiť do súťaže:
POSTAVÍM SI SNEHULIAKA ( na dvore, odfoť sa a zaslúžiš si odmenu)


Oznam pre rodičov

Dátum: 14. 1. 2021

Oznamujeme rodičom, že na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a pretrvávajúceho lockdownu bude materská škola v obci Zbyňov naďalej zatvorená od 18. 1. do 22. 1. 2021.

Oznam pre rodičov

Dátum: 8. 1. 2021

Oznamujeme rodičom, že od 18. 1. 2021 bude materská škola fungovať v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov, ktorí zabezpečujú kritickú infraštruktúru a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( majú od zamestnávateľa potvrdenie, že nemôžu vykonávať prácu z domu ) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.
Toto opatrenie platí do ukončenia lockdownu.
Záujem o dochádzku dieťaťa môže zákonný zástupca spĺňajúci vyššie kritéria nahlásiť prostredníctvom e - mailu: ms.zbynov@gmail.com do 15. 1. 2021

Nástup detí do materskej školy

Dátum: 6. 1. 2021

Na základe opatrení úradu verejného zdravotníctva SR oznamujeme rodičom, že materská škola v obci Zbyňov bude v čase od 11. 1. do 15. 1. 2021 zatvorená. Nástup detí do MŠ bude 18. 1. 2021

Aktuálna stránka MŠ

Dátum: 26. 12. 2020

Vážení rodičia!
Potrebné informácie a novinky z materskej školy si môžete pozrieť na stránke MŠ
https://materskaskolazbynov.edupage.org/

#

Mikuláš v materskej škole

Dátum: 26. 12. 2020

Aj tento rok navštívil Mikuláš deti v MŠ spolu s čertom a anjelom.

#

Materská škola Zbyňov

Dátum: 4. 10. 2020

Na známosť sa všetkým dáva, že naša školská brána je otvorená každý deň od 6:30 do 15:45

#

Naše turistické vychádzky do prírody

Dátum: 4. 6. 2020

Už sú z nás naozajstní turisti, ktorí veľmi obľubujú vychádzky do prírody a zdolajú aj tú najdlhšiu trasu.

Zobrazeno 1-30 z 51

SODB 2021

SODB 2021

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Aktuálne počasie

dnes, piatok 26. 2. 2021
jasná obloha 14 °C 3 °C
sobota 27. 2. rain and snow 5/1 °C
nedeľa 28. 2. oblačno 5/0 °C
pondelok 1. 3. jasná obloha 9/-1 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 26.2.2021, 5:56:08

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kde nás nájdete?